UWAGA ! Planowany termin rozpoczęcia ostatniej w tym roku edycji to: 20.11.2015r.
Miejsce zajęć: Poznań ul.Mickiewicza 33
Tel. 661 697391 , 723 984310 , 506 705137
W cenie szkolenia podstawowego zawarte są dodatkowe zajęcia dotyczące
praktycznych aspektów prowadzenia obserwacji detektywistycznej.
Tematem zajmie się detektyw- specjalizujący się w tej dziedzinie.
Ciekawym, ponadprogramowym dodatkiem będzie pokaz i zapoznanie z obsługą wybranego sprzętu detektywistycznego (tego najbardziej przydatnego i sprawdzonego w pracy detektywa).Wiedzę i porady na ten temat przekaże detektyw – właściciel firmy zajmującej się sprzedażą i wypożyczaniem takich urządzeń.
Naszych dotychczasowych absolwentów KURSU DETEKTYWÓW , którzy nie mieli możliwości skorzystania z w/wym. bonusów zachęcamy do nawiązania 
ponownego kontaktu z naszą firmą,w celu odnotowania ilości chętnych i wspólnego zaplanowania terminu podobnych zajęć.

SZKOLENIA DETEKTYWISTYCZNE

POLECAMY !                                                                                                                                 Miło nam poinformować,że w celu uzupełnienia i rozszerzenia zakresu wiadomości oraz wiedzy praktycznej,   przekazywanej  w trakcie organizowanych przez ARCANO PLUS  szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, uruchamiamy dodatkowo dwa ciekawe i przydatne tematy szkoleniowe :

I.Sprzęt i technika w pracy detektywa. Zagadnienia praktycznego wykorzystania i obslugi urządzeń.

Ilość godzin : 6                                                                                                                                                                     Termin : 10.10.2015  od godz. 9.00 do 15.00                                                                                                                       Grupy uczestników liczące 10-12 osób                                                                                                                             Cena : aktualnie promocyjna 180 zł.brutto (absolwenci KURSU DETEKTYWÓW : 110 zł. brutto)

II.Metody i techniki obserwacji detektywistycznej. Program zajęć nastawiony na przekaz wiadomości do praktycznego wykorzystania.

Ilość godzin : 6                                                                                                                                                                   Termin : 11.10.2015 od godz. 9.00 do 15.00                                                                                                                       Grupy uczestników liczące 10-12 osób                                                                                                                             Cena : aktualnie promocyjna 160 zł. brutto (absolwenci KURSU DETEKTYWÓW : 90 zł. brutto)

 

Zajęcia dedykowane są osobom zainteresowanym rozwojem swoich umiejętności detektywistycznych.                         Tym,co rozpoczynają swoją pracę w tym zawodzie, jak i dla tych co chcą pogłębić wiedzę i skonfrontować  ją             z doświadczeniami innych praktyków w tej dziedzinie.

Szkolenia odbywają się na podstawie programów autorskich, z wykorzystaniem wiedzy przede wszystkim praktycznej, przekazywanej przez licencjonowanych detektywów z wieloletnią praktyką na rynku usług.Prowadzone są w formie: wykładu i pokazu,zainscenizowanych sytuacji dotyczących czynności detektywistycznych. Małe grupy szkoleniowe zapewnić mają jak najlepszy przekaz materiału.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA pod numerami telefonów : 723 984310  ,  661 697391                                                   drogą mailową : biuro@arcanoplus.pl   lub bezpośrednio przy wykorzystaniu kwestionariusza znajdującego się na:www.arcanoplus.pl/kurs-detektywow/   (prosimy o wpisanie w polu "Data Kursu" treści : szkolenie,termin: ………)

WPŁATY na rachunek bankowy ARCANO PLUS  Sp.z o.o, prowadzony przez ING Bank Śląski nr.: 88 1050 1520 1000 0090 3027 1085  , z dopiskiem : szkolenie,termin rozp. ……….

REGULAMIN  I POSTANOWIENIA dostępne na stronie  www.arcanoplus.pl