Dlaczego my?

Arkana wiedzy praktycznej wypracowaliśmy w trakcie długoletniej pracy w Policji na różnych szczeblach kariery zawodowej, w wydziałach dochodzeniowych i operacyjnych, począwszy od Komendy Rejonowej a kończąc na Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. Dlatego będziemy w stanie zainteresować się i obsłużyć w całości każdą sytuację życiową w której Państwo się znaleźli. Doświadczenie wyniesione z osobistego prowadzenia zarówno dochodzeń jak i śledztw o największym ciężarze gatunkowym, upoważniają nas do stwierdzenia, że będziemy mogli zająć się całym spektrum praktycznych zagadnień Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego. Skierujemy w sposób właściwy tok postępowania w sprawie, dla uzyskania jak największej ekonomiki procesowej, a przede wszystkim najkorzystniejszego efektu dla zainteresowanej strony. Możemy wręcz niezależnie od prowadzonego postępowania przez Policję czy Prokuraturę, równolegle przygotować materiały procesowe, zwiększając szansę na obiektywizm i szybsze tempo czynności, zapewniając przy tym uniknięcie zbędnych kosztów finansowych.

Rzetelnie przez nas przeanalizowane i podparte właściwie argumentami prawnymi problemy (zarówno te na nowo podjęte, jak i te „odrzucone” już przez organy ścigania, bądź inne instytucje państwowe) mają szansę na konkretne objęcie ich właściwym zainteresowaniem. Szukamy wszelkich sposobów na skuteczny finał każdej ze spraw. Nasze sprawozdanie ma moc prawną, może zostać wykorzystane jako materiał dowodowy przed Sądem.

Współpracujący z nami biegli i praktycy z konkretnych dziedzin, dokonać mogą wszechstronnej analizy każdego, bardziej skomplikowanego przypadku przepływu środków finansowych, prawidłowości obiegu dokumentacji czy jakości wdrożonych procedur w przedsiębiorstwie.

Potencjał wiadomości, praktyki i możliwości, reprezentowany przez osoby i instytucje z nami współpracujące wykorzystać chcemy do wszelkich działań, między innymi w sferze szkoleń o różnej tematyce np.: antykorupcyjnej, zabezpieczenia i ochrony mienia, metod i technik detektywistycznych, metodologii pracy śledczej i wiedzy procesowej. W razie potrzeby wiemy gdzie i do kogo zwrócić się o konkretne wsparcie dla perfekcyjnego i profesjonalnego wykonania zadań o szczególnym charakterze.