KURS DETEKTYWÓW

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,
pod nazwą: ELITARNY KURS DETEKTYWÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r., Dz.U.2013 nr.0 poz.1638 )

Informacje podstawowe:

Zajęcia prowadzą licencjonowani detektywi z długoletnią praktyką w zawodzie,o sprawdzonej jakości usług we własnych firmach detektywistycznych, zatrudnieni również jako wykładowcy m.in. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Blok programowy dotyczący: Ochrony danych osobowych i Ochrony informacji niejawnych, realizowany jest przez doświadczonych,wysokich rangą pracowników służb państwowych z potwierdzonymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Współpraca z renomowanymi biurami detektywistycznymi na terenie kraju.

W trakcie szkolenia szczegółowe zapoznanie słuchaczy z wymaganą drogą urzędową, prowadzącą do uzyskania licencji – wskazówki praktyczne.

Szkolenia odbywają się w oparciu o programy autorskie wykładowców,zapewniają pełną realizację określonego zaleceniami materiału. Mogą być prowadzone w formie wykładu teoretycznego,wykładu i pokazu,wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym. Spotkania mają charakter interaktywny, istnieje więc możliwość zadawania pytań i dyskusji.

UWAGA !

W cenie wybranych edycji szkoleń podstawowych zawarte są dodatkowe zajęcia dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia obserwacji detektywistycznej. Tematem zajmuje się detektyw – specjalizujący się w tej dziedzinie.

Ciekawym,ponadprogramowym dodatkiem jest też pokaz i zapoznanie się z obsługą wybranego sprzętu detektywistycznego (tego najbardziej przydatnego i sprawdzonego w pracy detektywa).Wiedzę na ten temat przekazuje właściel firmy zajmującej się sprzedażą i wypożyczaniem takich urządzeń.

Więcej o innych, doskonalących szkoleniach detektywistycznych w dalszej części strony(za kwestionariuszem zgłoszeniowym)

Istnieje możliwość wzbogacenia umiejętności o o kursy strzeleckie i samoobrony prowadzone przez uprawnionych i doświadczonych instruktorów.

Informacje uzupełniające:

 • miejsce szkolenia: Poznań, ul.Mickiewicza 33-siedziba ARCANO PLUS Sp.z o.o
 • ilość osób na kursie dopasowana do potrzeb jak najlepszego wykonania materiału programowego
 • szkolimy zarówno osoby kierowane przez firmy,jak też osoby prywatne
 • nie wykluczamy współpracy z absolwentami kursu w trakcie realizacji przedsięwzięć własnych ARCANO PLUS
 • wpisowe wynosi: 300,00 zł, całkowity koszt szkolenia: 1230,00 zł. (brutto), przy wpłacie pełnej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia – promocyjnie: 1000,00 zł. przy uczestnictwie w szkoleniu kolejnej osoby poleconej,dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ,Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz innych wybranych uczelni :950,00zł. Stosujemy też inne bonifikaty,ustalane na podstawie rozmowy indywidualnej z zainteresowanym.
 • wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy ARCANO PLUS Społka z o.o prowadzony przez ING Bank Śląski nr: 88 1050 1520 1000 0090 3027 1085. Z dopiskiem: Szkolenie na detektywa, termin rozp. . . . . . . . . . . .
 • zajęcia (w ilości 51 godzin) prowadzone są w trybach: weekendowym w ramach trzech zjazdów (piątek, sobota, niedziela), wieczorowym (poniedziałek, wtorek, środa)

KOLEJNE EDYCJE rozpoczynają się:
w trybie weekendowym – w dniu :
 19.06.2015 , 24.07.2015 , 29.08.2015 , 09.10.2015 , 20.11.2015 ,        2016
w trybie wieczorowym – w dniu :   

Tryb weekendowy

Tryb wieczorowy

 

29.08 – 30.08 * / 04.09 – 06.09 11.09 – 13.09
*zajęcia przedłużone,w zależności od realizacji materiału (bez piątku)              

    09.10 – 11.10 16.10 – 18.10 23.10 – 25.10                                      

Piątek: 16:00 – 20:15
Sobota: 9:00 – 17:30
Niedziela: 9:00 – 13:30

 

 

 

 

(poniedziałek ,wtorek, środa) – godz. 16:30- 21:00

            

Zgłoszenia drogą internetową (wypełnienie i przesłanie załączonego kwestionariusza), telefonicznie, bądż osobiste , na niżej podane adresy i  numery telefonów.

Ukończenie KURSU z wynikiem pozytywnym uprawnia do ubiegania się o wydanie licencji detektywa w drodze postępowania administracyjnego

ZDOBĄDŻ DOBRY ZAWÓD, NOWE KWALIFIKACJE. ZAPRASZAMY!

1. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko *

Data Urodzenia *

Miejsce Urodzenia *

Nr. Pesel *

2. DANE KONTAKTOWE

Adres E-mail *

Telefon Kontaktowy *

Adres *

Kod Pocztowy *

Miasto *

Data Kursu *

Zapoznałem się z warunkami przystąpienia do szkolenia, dla osob ubiegających się o licencję detektywa oraz Regulaminem tego szkolenia organizowanym przez Arcano Plus Spółka z o. o.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizator szkolenia zachowuje prawo do zatrzymania zaliczki – "wpisowego".
 • rezygnacja w uczestnictwie w szkoleniu musi być pisemnie potwierdzona przez osobę zgłaszającą.
 • nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej należności za szkolenie.
 • osoba lub firma zgłaszająca osobę na szkolenie zobowiązania jest do zapłaty należności organizatorowi szkolenia. Opłaty należy dokonywać najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem kursu.
 • kandydat lub uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora i zmianie danych kontaktowych.
POLECAMY !                              
SZKOLENIA  DETEKTYWISTYCZNE
Nasza firma,prowadząc szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, widzi potrzebę wprowadzenia dodatkowych,oddzielnych szkoleń,rozszerzających zakres wiadomości i wiedzy praktycznej,według następujących propozycji tematycznych :
 
I.Sprzęt i technika w pracy detektywa. Zagadnienia praktycznego wykorzystania i obsługi urządzeń.
  Ilość godzin : 6
  Termin :                              od godz.9.00 do 15.00
  Grupy uczestników liczące 10-12 osób
  Cena : aktualnie promocyjna 180 zł. brutto (absolwenci KURSU DETEKTYWÓW : 110 zł. brutto)
II.Metody i techniki obserwacji detektywistycznej. Program zajęć nastawiony na przekaz wiadomości do praktycznego wykorzystania.
  Ilość godzin : 6
  Termin :                              od godz.9.00 do 15.00
  Grupy uczestników liczące 10-12 osób
  Cena : aktualnie promocyjna 160 zł. brutto (absolwenci KURSU DETEKTYWÓW : 90 zł. brutto)
 
Zajęcia dedykowane osobom zainteresowanym rozwojem swoich umiejętności detektywistycznych.Tym, co rozpoczynają pracę w tym zawodzie, jak i dla tych co chcą pogłębić wiedzę i skonfrontować ją z doświadczeniami innych praktyków w tej dziedzinie.
Szkolenia odbywają się na podstawie programów autorskich,z wykorzystaniem wiedzy przede wszystkim praktycznej,przekazywanej przez licencjonowanych detektywów z wieloletnią praktyką na rynku usług.Prowadzone są w formie: wykladu i pokazu, zainscenizowanych sytuacji dotyczących czynności detektywistycznych. Małe grupy szkoleniowe zapewnić mają jak najlepszy przekaz materiału.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA pod numerami telefonów : 723 984310  ,  661 697391
drogą mailową : biuro@arcanoplus.pl    lub bezpośrednio przy wykorzystaniu kwestionariusza dot.szkolenia dla ubiegających się o wydanie licencji detektywa (zamieszczonego wyżej).Prosimy o wpisanie w polu "Data Kursu" treści :szkolenie,termin: ……… . ( Zgłaszający wyraża zgodę na warunki regulaminu zamieszczone poniżej kwestionariusza) 
WPŁATY na rachunek bankowy ARCANO PLUS Sp.z o.o , prowadzony przez ING Bank Śląski nr: 88 1050 1520 1000 0090 3027 1085  , z dopiskiem : szkolenie,termin ………