Pro bono

Świadczenie usług o charakterze „Pro Publico Bono” ma miejsce tylko w zakresie spraw, których nasza firma się specjalizuje i w uzasadnionych przypadkach. Nie jest traktowane jako oferta nieodpłatnego świadczenia usług doradczo – detektywistycznych dla szerokiego kręgu osób. Nie mniej jednak zamierzamy rozszerzać i pogłębiać swój udział w zakresie poradnictwa i działalności Pro Bono, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach organizacji społecznych, fundacji pomocowych, instytucji publicznych. Jesteśmy otwarci na taką współpracę i będziemy jej sami szukać.